top of page

Pris per månad:
Moped 650:- 
Motorcykel 795:-
Säsongspris lämnas på förfrågan.

Ingår i priset:
Funktions och säkerhetskontroll
Laddning av batteri
Dränering förgasare - Vissa modeller vid nödvändigt.
Uppstart innan motorcykeln hämtas ut
Motorcykeln står i larmad lokal

Vid ev. verkstadsarbeten som sker under vinterförvaringen tillämpas förmånligt rabatterat pris.

Villkor:

  • Förvaringskostnaden kan delas upp vid önskemål i 2 st betalningar.

  • Arbeten som sker under vinterförvaringen faktureras när arbetet är klart

  • Kunden har viss tillgång till motorcykeln under vinterförvaringen

  • Om det finns Packutrustning/Sidoväskor skall om möjligt vara demonterade vid inlämningen

  • Lill-Orsas MC-Service ansvarar för att batteriet underhållsladdas under förvaringen dock inte batteriets kondition.

  • Kunden meddelar minst en vecka innan utlämning, vid ev. kö tillämpas turordning

  • Säkerhets kontroll innebär att vi går igenom dem vanligaste slitage delarna

  • Uppstart innebär att vi går igenom fordonet och utför en kort provkörning

  • Kunden har fordonet försäkrat under vinterförvaringen.

Vinterförvaring 

bottom of page